Lohusuu Kalalaat

on 05 Juuli 2010
Lisatud: 05 Juuli 2010

10 juulil algusega kell 10.00 toimub VII Lohusuu Kalalaat. Kalalaada kohta saab täpsemat infot www.lohusuuselts.ee/kalalaat. Lohusuu Kalalaat on üks kuuest kalandusüritusest Peipsi piirkonnas, mis rahastatakse EKF meede 4.1 raames.

Ühiskoosolek

on 05 Juuli 2010
Lisatud: 05 Juuli 2010

06 juulil on PKAK büroo tegevuskohaks Räpina, kus toimub sadamaprojekti vastuvõtt ja hilisem Peipsimaa ühiskoosolek.

06 juulil kell 14.00 toimub järjekordne Peipsimaa tegevusgruppide koosolek. Koosolekul arutatakse Peipsimaa turismiettevõtjate suveseminari kava ja jagatakse vastutusalad seminari läbiviimisel.

Juhatuse koosolek

on 29 Aprill 2010
Lisatud: 29 Aprill 2010

06. mail kell 13.00 toimub PKAK juhatuse koosolek Kasepääl, tegevusgrupi büroos.
Päevakord:
1. Hindamiskomisjoni otsuste läbivaatamine ja kinnitamine.
2. Määruse muudatusest tingitud eelarve ja rakenduskava muudatused.
3. Muudatuste tegemine Peipsi kalanduspiirkonna strateegias 2009-2013
4. Jooksvad küsimused

Ühiskoosolek

on 13 Aprill 2010
Lisatud: 13 Aprill 2010

12. aprillil toimus Mustvees Betaania koguduse saalis järjekordne 4 LEADER grupi ja PKAK ühiskoosolek, mille eesmärgiks on ühiselt arendada  Peipsiveert. Järgmine koosolek on planeeritud 12. maiks toimumiskohaga Kivi Puhkemaja.

Üldkoosolek

on 09 Aprill 2010
Lisatud: 09 Aprill 2010

11. mail kell 13.00 toimub Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek.

Päevakorras:
1. PKAK strateegia muutmine ja kinnitamine.
2. PKAK rakenduskava muutmine ja kinnitamine.
3. Hindamiskomisjoni otsuste läbivaatamine ja kinnitamine.
4. PKAK 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
5. Jooksvad küsimused

Kalanduskorralduse ja sadamate koosolek

on 16 Märts 2010
Lisatud: 16 Märts 2010

18.märtsil 2010.a. algusega kell 11.00 toimub Kasepääl rahvamajas (Jõgevamaa) , (NB! mitte PKAK/ PAKL büroos) PKAK, PAKL, ja MTÜ Peipsi Ühendus ühiskoosolek.

Päevakorras:

 1. Edaspidisest püügikorraldusest seoses kohakvoodi ülepüügiohuga - KKM kalavarude osak., TÜ EMI- V.Vaino

 2. Kalapüügi vahendite jaotamisest alates 2011.a. veealati.- PÕM kalamajandus osak., TÜ EMI- V, Vaino, PAKL- U.Pirk

 3. Kalapüügiandmete esitamisest ja dokumentide täitmisest- PÕM kalamajandus.osak., Keskkonnainspektsioon.

 4. Jooksvad küsimused.

Kell 12.30 jätkub sadamate taastamise koosolek

Päevakorras:

 1. Uute liikmete vastuvõtt.- T.Kivi

 2. Süvendusekskavaatori ost, finantseerimisest.- T.Kivi

 3. Sadamate- lossimiskohtade renoveerimise võimalustest – PKAK – A.Plato

 4. Jooksvad küsimused.

 Kell 13.00 toimub PKAK üldkoosolek.
Päevakorras:

1. Hindamiskomisjonidesse lisaliikmete valimine.
2. Jooksvad küsimused

Kolmas taotlusvoor

on 08 Märts 2010
Lisatud: 08 Märts 2010

05. aprillist 2010 avab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu kolmanda projektitoetuste taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 05. aprillist – 16. aprillini 2010 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos või postiga (postiga taotluse esitamisel lähevad arvesse ka tähtaja kuupäeva postitemplit kandvad taotlused) saates aadressil Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503. Projektitaotlusi võetakse vastu tööpäevadel kella 10.00 – 15.00
2010.a. projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013” tegevussuundades:

 • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

 • Otseturustamine

 • Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

 • Tegevuste mitmekesistamine

 • Koolitustegevus

Projektitaotlused võtab vastu MTÜ PKAK tegevjuht.

Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kääte saadav http://pkak.ee/index.php/dokumendid) ja Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlbulikkuse, projektivormid, projekti elluviimise tingimused jne.

Projektide elluviimisel tuleb järgida Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 esitatud nõudeid ja riigihankeseadust.
2010.a. väljakuulutatud taotlusvoorude projekte hindavad maakondlikud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad:

1. juhatuse esimees,
2. vastava tegevussuuna spetsialist, et ära hoida liigne erinevus sarnaste projektide hindamisel erinevate maakondade vahel,
3. vastavat maakonda esindav juhatuse liige,
4. 4 konkreetse maakonna esindajat (esindada tohib ühte maakonda).

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid tegevussuundade lõikes on hindamiskomisjonile projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks. (hindamiskriteeriumid on toodud välja Peipsi kalanduspiirkonna strateegias, mille leiab http://pkak.ee/index.php/dokumendid/)
Tegevjuhil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja selgitusi taotluses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks.
Tegevjuht esitab taotluste nimekirja koos fikseeritud puudustega hindamiskomisjonile. Kõik hindamiskomisjoni liikmed täidavad enne komisjoni koosolekut hindamislehe. Koosolekul arutatakse projektitaotlused ja neile antud punktid läbi. Lisatakse ühisotsusena antavad punktid. Hindamiskomisjon teeb otsuse projektikonkursi käigus laekunud projektide paremusjärjestuse osas. Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, milles ei kajastu hindamiskomisjoni iga üksikliikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.

Hindepunktide arv moodustub hindamiskomisjon liikmete poolt antud punktide summa jagamisel hindamisest osavõtnud liikmete arvuga ja ühisotsusena antavate punktide summana. Kui projekt saab ühe hindamiskriteeriumi raames komisjonilt 4 või rohkem nullpunkti siis projektitaotlus ei kvalifitseeru. Projektitaotluse rahastamisotsuseks on vaja saada vähemalt pooled punktid (27 punti) projektivooru maksimumpunktidest.

Hindepunktid moodustuvad:
komisjoniliikme punktide keskmine, max – 39 punkti
komisjoni ühisotsus, max - 14 punkt
Kokku võimalik saada max – 53 punkti

Komisjoni poolt ühiselt antava punktid tulenevad konkreetse projektivooru projektitaotluste võrdlusest, järgnevate kriteeriumite alusel:
äriidee sobivust turu-tingimustele -7 punkti
hinnakujundust ja hinna-poliitikat turu-tingimuste kontekstis; turundus ja tootearendus-põhimõtete olemasolu ja nende rakendatavust- 7 punkti

Võrdsete hindepunktide puhul antakse eelistus:
lühemat aega tegutsenud ettevõtjale, kui on olnud tunduv areng tegevuses. (Kuid mitte alla 3.aastat toiminud ettevõttele)
ühistööle
jätkusuutlikusele
uusi töökohti loovale

Otsus paremusjärjestuse osas edastatakse koos kõigi projektitaotlustega, sh need projektitaotlused, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, kinnitamiseks juhatusele juhul, kui taotletav summa ei ületa 1 miljonit Eesti krooni. Kui taotletav summa ületab 1 miljonit Eesti krooni, siis edastatakse projektid kinnitamiseks tegevusgrupi üldkoosolekule
Pärast kinnitamist esitab tegevusgrupp projektitaotlused koos projektide paremusjärjestusega, sh projektid, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, PRIA-le koos Põllumajandusministri määruse 24.04.2008. a nr 38 . 20 lõige 1 nimetatud dokumentidega.

PRIA menetleb projektitaotlusi Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) nimetatud korras.

Andri Plato

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht
www.pkak.ee
5089426
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Koosolek

on 11 Veebruar 2010
Lisatud: 04 Jaanuar 2010
05. jaanuaril kell 12.00 toimub põhjanoodaga püüdjate koosolek. Lisaks arutatakse jääl liiklemisega seonduvaid probleeme.

Ühiskoosolek

on 02 Veebruar 2010
Lisatud: 02 Veebruar 2010

04. veebruar Räpinas Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Piiriveere Liidri, Tartu Arendusseltsi, Jõgevamaa Koostöökoja ja Peipsi-Alutaguse Koostöökoja vaheline ühiskoosolek.  Koosolekul arutatakse mainekujunduse ning Peipsiveere ühise turundamise ja koostöö teemad.

Üldkoosolek

on 12 Jaanuar 2010
Lisatud: 12 Jaanuar 2010

12. veebruaril 2010 kell 12.00 Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek.
Päevakava:
1. Hindamiskomisjoni otsuse läbivaatamine ja kinnitamine
2. Täienduse projektitaotlus nõuetele.
3. Jooksvad küsimused

Urmas Pirk
5175583
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

13.00 järgneb üldkoosolekule kalanduskoosolek.