Toetuse taotlemise dokumendid

Up

Toetuse taotlemise dokumendid

Juhend meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs
Внедрение стратегии регионального развития районов рыбного хозяйства
Hindamiskriteeriumid valitud tegevussuuna kohta
Abitabel projektitoetuse minimaalne omafinantseeringu määr ja taotleja tegevussuundade kaupa
SELETUSKIRI Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord
PKAK projektitoetuste taotluse menetlemise kord muudatus 2020
PKP strateegia 2015-2023 muudatus sgis 2021
PKP strateegia 2015-2023 muudatus sgis 2022
 
 
Powered by Phoca Download