Liikmeskond

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeteks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Peipsi kalanduspiirkonnas.

PKAK on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks. Liikmeks astumise sisseastumismaks on 64 € ning iga-aastane liikmemaks 32  € (va. kohalikud omavalitsused kelle liikmemaksu põhiosa on 50 € omavalitsuse kohta, kes oli liige kuni aastani 2017 (alates 2018. aasta algusest summeeritud) , millele lisandub 0,50 € elaniku kohta). 

Liikmeks astumise avalduse vormid leiad siit

*PKAK liikmeks vastuvõtmise ja ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda vt. PKAK põhikirja ptk. 3

Huvirühm Nr Liige
1. Kohaliku       1 Alutaguse vald
omavalitsuse 2 Jõgeva vald
üksused  3 Mustvee vald
  4 Kastre vald
  5 Luunja vald
  6 Peipsiääre vald
  7 Tartu vald
  8 Räpina vald
  9 Setomaa vald
2. Kalandus-   10 FIE Aivar Korotkov
sektori 11 FIE Aleksei Rõbakov
füüsilisest 12 FIE Anatoli Katšan
isikust  13 FIE Dimitri Smolkin
ettevõtjad 14 FIE Igor Kuznetsov
  15 FIE Janek Mertsina
  16 FIE Jelena Morozova
  17 FIE Margus Narusing
  18 FIE Mihhail Guz
  19 FIE Oleg Golubov
  20 FIE Semjon Kolpakov
  21 FIE Taavi Vogt
  22 FIE Veiko Jäämets
  23 Vladimir Melnikov
  24 FIE Vladimir Rõžov
  25 FIE Väino Vaino
3. Kalandus-   26 AS Peipsi Kalamees
sektori 27 OÜ AER Autoservice
 juriidilisest 28 OÜ Alrey
isikust  29 OÜ Artselon
ettevõtjad 30 OÜ Aver Baltic Fishing Group
  31 OÜ BMP Transit
  32 OÜ Empreste
  33 OÜ Eri kala
  34 OÜ Germani Talu
  35 OÜ Griko
  36 OÜ Kalameister
  37 OÜ Kalevipoja Turismitalu
  38 OÜ Kalma Kala
  39 OÜ Kalma Kaubandus
  40 OÜ Katroni
  41 OÜ Kramsin
  42 OÜ Latikas
  43 OÜ Luua Grupp
  44 OÜ Madise kalapüük
  45 OÜ Meie Rand
  46 OÜ MIF Laine
  47 Ninametsa Kala ja Puhketalu OÜ
  48 TÜ Peipsi Kalandusühistu
  49 OÜ Peipsi Kalatööstus
  50 TÜ Peipsi Kalurid
  51 OÜ Peipsi Kaubandus
  52 OÜ Peipsi Laguun
  53 OÜ Peipus
  54 OÜ Pootsman PT
  55 OÜ Rolevar
  56 TÜ Salo-Kala 
  57 OÜ Silm ja Säga
  58 OÜ Sixtorm
  59 OÜ Supracom
4. Ettevõtjad,      60 FIE Fjodor Maspanov
kes tegelevad 61 FIE Taavi Pirk
majandus- 62 FIE Toivo Kivi
tegevusega 63 AS Evemar
muul   64 OÜ AT Maagrupp
tegevusalal kui  65 Kaguring OÜ
kalapüügi- või  66 OÜ Kaldar
vesiviljelus- 67 OÜ Mesi Tare
toodete 68 OÜ Nordix Pro
tootmine või  69 OÜ Venturo
töötlemine    
5. Muud    70 MTÜ Dimari
füüsilised 71 MTÜ Kaks Kaptenit
ja juriidilised  72 MTÜ Kaldapiäskesed
isikud 73 MTÜ Kalma Areng
  74 MTÜ Kalma Sadam
  75 MTÜ KP Arendus
  76 MTÜ Lohusuu Lodi
  77 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus
  78 MTÜ Mehikoorma Arengu Selts
  79 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite liit
  80 Peipsi Koostöö Keskus
  81 MTÜ Peipsimaa Turism
  82 MTÜ Peipsi Tulevik
  83 MTÜ Peipsi Ühendus
  84 MTÜ Rannapungerja Sadam
  85 MTÜ Tammispää Harrastuskalurite Selts
  86 MTÜ Varnja Arendus
  87 MTÜ Varnja Sadam
  88 MTÜ Vasknarva Rand
  89 MTÜ Võõpsu Külasadam
  90 Elmar Talbonen
  91 Oleg Telenkov
  92 Urmas Pirk