Aasta Peipsimaal

Aasta PEIPSIMAAL from pkak on Vimeo.


Filmi tellija:
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit

Teostaja:
Alpi Film


Filmi valmimist toetas Euroopa Kalandusfond.