Määrus „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus”

23. 10. 2023
Lisatud: 23 Oktoober 2023

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas määruse „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ 18. oktoobril.

Määruse terviktekst on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013