Peipsi Järvefestival

Lühifilm:

Eesti keeles:


In English:


по-русски:


Filmi tellija:
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit

Teostaja:
Alpi Film


Filmi valmimist toetas Euroopa Kalandusfond.