Koostööprojekti 83402200003 tulemusaruanne

26. 10. 2022
Lisatud: 26 Oktoober 2022

Koostööprojekti nimetus: Gotlandi õppereis

Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja esindajad.

Koostööprojekti periood:

 • Projektitaotluse ja õppereisi ettevalmistamine – september 2022
 • Õppereis 08.-14.10. 2022

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on saada nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi tutvudes Gotlandi kalanduspiirkonna ettevõtmistega, nt. kalandusega seotud toodete ja teenuste väljatöötamine, tootmine ja turundamine; turismi, sh. kalandusturismi teenuste ja toodete pakkumine ja turustamine; kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine.

Projekti alameesmärgiks kaasata ka Peipsi ja Virumaa piirkondade ettevõtjaid, julgustada neid

suhtlema nii omavahel kui teiste ettevõtjatega, sh. ettevõtjatega väljaspoolt oma piirkonda.

Koostööprojekti tegevused:

Õppereisi programm

08. oktoober, laupäev

16.45 – buss  Tartust

22.00 – laev Paldiski-Kapellskär

09. oktoober, pühapäev

7.30 – saabumine Kapellskäri, sõit Nynäshamni

11.45-15.00 – praam Gotlandile

10 oktoober, esmaspäev

Gotlandil toimuva programmi on kokku pannud Jaan Kamm ja Riina Noodapera

09.00 - 09.15 Kokkusaamine Donnerska majas, Visby.

09.30 Riina Noodapera (Gotlandi Maamajandusseltsi projektijuht ja konsultant, Eesti aukonsul) -  päevakava eesti keeles, enesetutvustus.

09.45 Kersti Oja (PKAK tegevjuht) - Eesti grupi inglisekeelne tutvustus.

10.00 Andreas Pettersson (Maavalitsuse kalandusnõustaja)- kalanduse olukord Gotlandil.

10.30 Riina Noodapera – kalandusega seotud Leader projektide tutvustus, „ Kala Gotlandist“, kalatoidu/piirkondlik toidukultuuri jne.

11.10 Gunilla Rosenkvist  (Uppsala Ülikool) - projektid ”Sinine keskus” ja ”Sinine Toit”

11.45 Roland Engqvist (Gotlandi regiooni EL-i koordinaator) - tulevikuvõimalused koostööks EL ühisprojektides.

12.15 Jaan Kamm (kalandusettevõtja/kalur)– Rootsi kalandusest üldiselt

12.45-13.30 Lõunasöök

13.45-14.15 Päeva kokkuvõte - koostöövõimalused tulevikus, tootearendus, import eksport

jne

14.30-16.00 Gotlandi muuseumi külastus (Riina Noodapera)

16.15-18.00 Visby linnaekskursioon (Riina Noodapera)

11 oktoober, teisipäev

Väljasõit lõuna poole mööda läänerannikut, vanad kalurikülad, laevkalmed, Ronehamni kalasadam, sealne kalatööstus ja külmhooned. Gotlandi suurim traaleri Vestland (30 meetrit) Pealelõunal idarannikul Herrviki sadam, Gutefisk kalatööstus.

12 oktoober, kolmapäev

Väljasõit Fårö saarele – Kivisambad, Fårö kirik. Tagasiteel Slite sadamas Eesti/Läti põgenike mälestuspaik, turismindus lähipiirkonnas, Cementa tehas.

13. oktoober, neljapäev

7.15-10.30 – praam Nynäshamni

12.00-15.00 Stockholmi suurte turgude Östermalmshalleni ja Hötorgshallen kalavalikuga tutvumine  (Jaan ja Annika Kamm)

21.00 – praam Kapellskärist Paldiskisse

14. oktoober, reede

8.30 – Saabumine Paldiskisse, buss Tartusse

Projekti tulemused: Peipsi kalanduspiirkonnast osales õppereisil 20 isikut, Virumaa piirkonnast 7 isikut, kokku 27

Koostööprojekti 83402200005 tulemusaruanne

24. 10. 2022
Lisatud: 24 Oktoober 2022

Koostööprojekti nimetus: Osalemine Tallinn Foodfest toidumessil 2022

Koostööpartnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja  MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 1 ettevõtja, MTÜ Peipsi kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 1 ettevõtja

Koostööprojekti periood:

 • Projektitaotluse ja messitegevuste ettevalmistamine – august-september 2022
 • Tallinn Foodfest toidumass 2022: 29.09-01.10. 2022

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Projekti eesmärgiks oli viia mõlema kalanduspiirkonna (Läänemaa ja Peipsi) ettevõtjad Eesti suurimale toidumessile "Tallinn FoodFest 2022" mis toimus 29.09-01.10.2022 Eesti näituste messihallides. Messil osalemine eksponendina andis võimaluse ettevõtjatele tutvustada oma tooteid ja otsida uusi väljundeid oma toodete turustamiseks.

Koostööprojekti tegevused: Kalanduse algatusrühmad selgitasid välja ettevõtjate ringi, kes soovisid ja kelle tooteportfell on sobiv kõnelausel messil osalemiseks, samuti selgitati välja ettevõtjate vajadused messipinna, mööbli ja muu varustuse osas. Lepiti kokku milliseid teenuseid ostetakse ühiselt. Läbirääkimistel messi korraldajaga valiti välja sobiv koht messihallis, mis arvestaks kõigi osalevate ettevõtjate vajadusega, võeti hinnapakkumised messiteenuste ostuks.

Tulemused: Algatusrühmad lõid piirkondade ettevõtjatele tingimused edukaks messil osalemiseks ja ärikontaktide sõlmimiseks. Messipinna-boksi kujundamisel võeti võimalikult palju arvesse iga ettevõtja personaalseid vajadusi ja neile loodi tingimused oma toodete igakülgseks tutvustamiseks. Messil 29.09-01.10. 2022 osales Peipsi kalanduspiirkonnast FIE Taavi Vogt (Põhja-Peipsi Köök kaubamärk); Läänemaalt Derhamn OÜ (kaubamärk Dirhami).

Koostööprojekti 83401900070 tulemusaruanne

25. 08. 2022
Lisatud: 25 August 2022

Sisevete festivali Peipsi järvefestival 2022

Koostööpartnerid:     Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Koostööprojekti sihtrühm: Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud aktivistid; kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud; piirkonna elanikud, külastajad.

Koostööprojekti periood:

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine: aprill  – august 2022

Peipsi järvefestival 2022 toimus 09.-16. juuli

Koostööprojekti eesmärk: Peipsi järvefestivali eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

8-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Iga päev kohtuvad uues festivalisadamas kohalik ja rahvusvaheline kultuuriprogramm. Nii maad kui vett mööda saabuvaid külalisi ootavad igas sadamas kohalike kultuurikollektiivide kontsert, kohalikku kultuuri ja loodust tutvustavad töötoad, kohalik söök, jook ja käsitöö. Laevastik toob kaasa rahvusvahelise kultuuriprogrammi – igal õhtul astuvad lavale nii kohalikud esinejad kui kaugemalt tulijad. Lisaks laevnikele saavad programmides osaleda ka kõik “maapealsed” külastajad. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid

Koostööprojekti tegevused:

Erinevad tegevused sadamates: kohalike toodete laat, õpitoad, kultuuriprogramm, lõbusõidud jms. Täpsem info iga sadama tegevuse kohta vt. https://www.sisevetefestival.ee/peipsi-jarvefestival

Projekti tulemused:

 • Peipsimaa ja Emajõe piirkondade maine turismi sihina on hea;
 • kasvab külastajate teadlikkus sisevete kasutamise võimalustest;
 • kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
 • Piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel
 • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
 • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
 • kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse;
 • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Info (päevakavad jms.) festivali kohta: https://www.sisevetefestival.ee/

Koostööprojekti 83401900030 tulemusaruanne

18. 05. 2022
Lisatud: 18 Mai 2022

Avatud kalasadamate päev 2022 Kolkja ja Varnja sadamas

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Harju Kalandusühing, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, mittetulundusühing Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: kõik huvilised

Koostööprojekti periood: Avatud kalasadamate päev: 30.aprill 2022 kl 8.00-14.00

Projektitaotluse ja ürituse ettevalmistamine: jaanuar 2020 – aprill 2022; lõpparuanne mai 2022

Koostööprojekti eesmärk: tutvustada avalikkusele kalasadamate toimimist ning kutselise kalandusega seonduvat.

Koostööprojekti tegevused: Avatud kalasadamate päeva raames oli võimalik tutvuda sadamate igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt, erinevate kalatoodete ja -söökide maitsmine ja kaasaostmine,  tomusid laevasõidud järvele, oli tegevusi lastele, toimus muusikaline meelelehutus jne. Sadamates oli võimalik tutvuda püügivahendite, kalalaevade ja -paatidega.

Projekti tulemused: Avatud kalasadamate päeval osales üle Eesti ca 35 000 külalist, Kolkja sadamas osales ca 2000 külastajat, Varnjas ca 2500 külastajat.

Sündmuse kajastuse lingid:

https://www.agri.ee/et/avatud-kalasadamate-paev-2022

https://menu.err.ee/1608582448/kalasadamaid-kulastas-rekordarv-inimesi

https://tartu.postimees.ee/7512394/kolkjas-sattus-uhele-paevale-avatud-kalasadamate-ja-sibulatee-kalapuhvetite-paev#_ga=2.225689107.867980315.1651338933-1041290735.1649269294

KOOSTÖÖPROJEKTI 834019000040 TULEMUSARUANNE

28. 06. 2022
Lisatud: 28 Juuni 2022

Koostööprojekti nimetus:  Islandi Ookeani Klastrit tutvustav õppereis

Koostööpartner: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu liikmed ning liikmete esindajad (32 inimest)

Koostööprojekti periood: 01.06.–06.06.2022. a

Koostöö sisu: Koostööprojekti  raames korraldati õppereis Islandile.

Koostöö eesmärk ja tegevused:

Koolituse esmane eesmärk oli tutvuda Euroopas ainulaadse Islandi Ookeani Klastri toimimise ja tegevustega, ehk tutvuda kalanduse ja veekeskkonna alaste erinevate aspektide ja koostööga. Esialgu pidi koolitus toimuma 2020. aastal, kuid see jäi Covid-19 tõttu ära, kahjuks seetõttu jäid ära ka osaliselt 2020.a.kokkulepitud tegevused ja koolitused, kuid 2022.a. lepiti kokku (sh ka Maaeluministeeriumi soovitustele tuginedes) järgnevad koolitused:

1.juuni, kolmapäev, saabumine. Koolitused:

15.00 – 16.30 Algalif https://algalif.is/ on juhtiv mikrovetikapõhise astaksantiini ja astaksantiinitoodete tootja. Tutvustati, kuidas valgusmanipulatsiooni abil saadakse mikrovetikatest antioksüdanti astaksantiini, mida kasutatakse toidulisandites ja tervisetoodetes.

18.00-19.00 Koolituskeskus LAX-INN https://lax-inn.is/en/education LAX-INN hariduskeskuse asutas Sigurður Pétursson 2021. aastal ja see on esimene vesiviljeluse hariduskeskus Islandil, mis tutvustab Islandi lõhekasvatuse tootmist, tehnoloogiat ja tooteid.

2.juunil, neljapäev

9.00-11.00 Uurimiskeskus Rannis https://en.rannis.is/ toetab Islandi teadusuuringuid, innovatsiooni, haridust ja kultuuri ning osaleb riikliku teadus- ja tehnoloogiapoliitika ettevalmistamisel ja elluviimisel. Rannis haldab teaduse, innovatsiooni, hariduse ja kultuurivaldkonna fonde ning uurimisprogramme ning koordineerib Islandi osalemist rahvusvahelises teaduskoostöös (Horisont jmt).

11.15-13.00 Teadusasutus Matis https://matis.is/en/ on valitsusele kuuluv mittetulunduslik toiduainete ja biotehnoloogia teadus-arendusasutus, mis tegeleb biomajanduse väärtusloome ning poliitika ja infrastruktuuri arendamisega. Põhjalikumalt tutvustati kalade geneetilist uurimist ja selle kasulikkusest kalavarude määramisel. Islandi kvootide süsteemi tutvustus

Sõit Hafnarfjördurisse, linnaga tutvumine.

15.00-17.00 Mere- ja magevee uurimisinstituut Hafrannsóknastofnun – MFRI https://www.hafogvatn.is/en viib läbi erinevaid mere- ja mageveeuuringuid ning annab ministeeriumile teaduslikku nõu mere- ja mageveeressursside ning keskkonnaalaste uuringute põhjal. Peamised uurimisprioriteedid on mere- ja mageveeökosüsteemide uuringud, peamiste kalavarude säästev kasutamine, ökosüsteemipõhine lähenemisviis kalavarude majandamisele, kalapüügitehnoloogia ning merepõhja ja elupaikade kaardistamine.

3.juuni, reede

9.00-11.30 Reyjkaviki linnaekskursioon, sadamaala ja laevadega tutvumine.

Sõit Hafnarfjördurisse.

13.00-15.30 Isfell Company > Ísfell (isfell.is) on Islandi juhtiv ettevõte kalapüügivahendite teenindamise ja kutselise kalapüügi tarvikute, tõsteseadmete jne müügi valdkonnas. Tutvustus kalapüügivahendite tootmise teaduslikest alustest. Sõit tagasi Reykjavikki.

4.juuni, laupäev

Kuldse ringi väljasõit Islandi kõige tuntumate vaatamisväärsuste juurde. Gamla Laugin https://secretlagoon.is/, Kuldne Kosk Gullfoss https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/gullfoss, kõigile maailma geisritele nime andnud Geysir  ja Strokkur https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir, ajalooline parlamendi kokkutuleku paik Thingvellir https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/jorunnsg/ingvellir-national-park

5.juuni, pühapäev

8.30 väljasõit Snaelfellsnesi poolsaarele.

11.00-14.00 Bjarnarhöfni haikala töötlemise talu. Grööni hai fermenteerimise-mädandamise protsess ja haikala töötlemise lugu tutvustav muuseum. Grööni hai elutseb ainult arktilistes vetes, kasvab kuni 7 meetri pikkuseks ja liigub keskmise kiirusega 1 km/h. Teadlased on tema kasvutempot arvestades välja arvutanud, et ta võib elada mitmesaja aasta vanuseks.
Grööni hai liha on mürgine, kuna tema uriin ladestub lihasse, kuid tema maksast saadi varaselmal ajal vaalamaksaõlist kvaliteetsemat vedelikku. See oli üks ekspordiartikkel, mida Islandilt välja veeti. Umbes 400 aastat tagasi avastasid nad aga, et kui hailiha liiva sisse matta ja tal seal seista lasta, siis kaovad hailihast mürgid (lagundadatakse bakterite poolt).
Tänapäeval Bjarnarhöfnis enam haisid ei püüta, neile tuuakse kaaspüügina kätte saadud haid. Samuti ei maeta liha enam liiva sisse, vaid fileetükid pannakse paariks kukus puust kastidesse kindla temperatuuri juures seisma, peale seda riputatkse liha veel paariks kukus soolase mereõhu kätte kuivama. Soola ega mingeid muid lisandeid ei tarvitata.
Nii valmib Islandi delikatess - mädandatud-fermenteeritud hailiha, mis on uuringute alusel oma olemuselt vägagi tervislik toit, sisaldades mitmeid kasulikke aineid.

14.00-19.00 Teekond ümber poolsaare: Djupalónssanduri rand, kus saab tutvuda ajaloolise kalurihüti näidisega; kalandusmuuseum; Arnarstapi kaljuformatsioonidega rand, kus pesitsevad suured linnukolooniad.

6.juuni. Kojusõit

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 32 isikut. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 16 osalejat ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 16 osalejat. Koostööprojekti tulemused parandavad koostööd ettevõtjate vahel, aitab kaasa uute ideede tekkimisele ja innovaatiliste lahenduste leidmisele, nii kalandusalase kui ka kalandusvälise (turism, kohalik toit, sinimajandus jms) info ning teabe vastastikune vahetus.

Koostööprojekt 83401900063 tulemusaruanne

09. 05. 2022
Lisatud: 09 Mai 2022

Koostööprojekti nimetus: Barcelona kalandusmessi külastus 2022

Koostööpartnerid: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ, Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, Saarte Kalandus MTÜ, Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Peipsi ja Pärnumaa kalanduspiirkondade kala väiketöötlejad ja kalurid

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 01.04 – 31.05.2022.a. (messi külastus 25.04-27.04.22.a.)

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Koostööprojekti eesmärgiks oli pakkuda rannakalanduses tegutsevatele kala väiketöötlejatele ja kutselistele kaluritele võimalust külastada maailma suurimat kalandusmessi.  Osalejad said hea ülevaate uuematest trendidest kalatöötlemisseadmete arengutest Euroopas, samuti saadi hea ülevaade erinevatest kalatoodetest mida maailma turgudel pakutakse. Messil oli võimalik saada ülevaade toodete pakendamise võimalustest. Messi külastajad said sõlmida koostööleppeid. Tugevnesid osalevate   kalanduskogukodade omavahelised suhted. Seafood Expo Global/Seafood Processing Global  https://www.seafoodexpo.com/global/  mess toimus 25.-27. aprill 2022.a. Barcelonas.  Messil osalesid eksponendid üle maailma (enam kui 2000 eksponeerivat ettevõtet ligi 100 riigist).

Koostööprojekti tulemus: 6 osalejat MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, 6 osalejat MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, 6 osalejat MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, 6 osalejat Saarte Kalandus MTÜ, 3 osalejat Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ ja 1 osaleja Kalanduse Teabekeskus