Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023

14. 12. 2015
Lisatud: 14 Detsember 2015

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 võeti vastu 10. detsembril 2015 PKAK üldkoosoleku otsusega ja kiideti heaks Maaeluministeeriumi poolt 24. märtsil 2016. Strateegia täistekst on leitav SIIT