Määrus "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine"

30. 11. 2015
Lisatud: 30 November 2015

Määrus "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" on vastu võetud ja leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/128082018002?leiaKehtiv

Tölge vene keelde

EMKF sümboolika ja tähistamine