Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Angerja asustamine 2019

Prindi PDF

Eelmisel ja üle-eelmisel nädalal asustati Vooremaa väikejärvedesse klaasangerja maime. Seni oli toetanud asustamist KIK. Nüüd otsustas Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit taotleda täiendavalt rahalisi vahendeid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, analoogselt eelmisele aastale. Sellel aastal saadi samade summade eest suurem kogus kala. Kuremaa, Kaiavere ja Saadjärve asustati kokku KIK toetusel 37,05kg (2018.a. 36,3 kg) ja EMKF vahendite toel 142kg (2018.a.103 kg) (ca 54000, 2018.a. 41000) angerja maimu.

Lisainfo

Urmas Pirk

Tel: 5175583

 

 

Viimane uudis

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek

28. november 2019 kl 13.00

PKAK büroo, Sõpruse 149, Kasepää küla, Jõgevamaa

Koosoleku päevakord:

  1. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 muudatuste tutvustamine
  2. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 muudatuste vastuvõtmine
  3. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2020 tutvustamine
  4. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2020 vastuvõtmine
  5. Informatiivsed küsimused

Lisainfo: www.pkak.ee

pkak@pkak.ee

Tel: Urmas Pirk 5175583; Kersti Oja 57404945

NB! Koosolekul osalejate vahel lähevad loosi juuni alguses toimuva Islandi kalandust ja kultuuri tutvustava koolitusreisi vabad kohad.

NB! Koolituse kulud kaetakse 80% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi poolt. 20% kuludest on osavõtjate kanda. Osalejatel tuleb eelnevalt tasuda reisi kogumaksumus. Peale projekti läbiviimist ja PRIA-lt toetuse laekumist tagastatakse osalustasu 80% ulatuses. Reisi hind hetkel selgumisel (arvestuslikult ca 2000 € inimene).

 

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 muudatusettepanekudd

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia rakenduskava 2020 ettepanek

Peipsi kalanduspiirkonna strateegia vahehindamine 2019    Lisa 1     Lisa 2