Kinnitatud taotlused

Prindi

Peipsi kalanduspiirkonna EMKF meettme 3.3. toetuse saajad 31.12.2018 seisuga

Euroopa Kalandusfondi 2009.2013 meetme 4.1 toetuse saajad Peipsi kalanduspiirkonnas