Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Peipsi Järvefestival

Prindi PDF
Lühifilm:


Eesti keeles:

In English:

по-русски:


Filmi tellija:
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit

Teostaja:
Alpi Film


Filmi valmimist toetas Euroopa Kalandusfond.

 

Viimane uudis